Dokumenty firmy

Dokumenty firmy

Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi asenizacyjne. Dokonujmy opróżniania i oczyszczania szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i innych zbiorników bezodpływowych. Świadczymy usługi wywozu nieczystości płynnych i stałych. Działamy zgodnie z przepisami prawa i troską o środowisko naturalne. Posiadamy niezbędne pozwolenia na prowadzenie naszej działalności wydane przez wojewodę gminy Chojnice.